Where the latest news never gets old.
 

Fundusz Highlander Partners zainwestuje w stabilny rozwój ProService AT największego, niezależnego agenta transferowego w Polsce

Warszawa, 22 listopada 2012 r. – Amerykański fundusz private equity Highlander Partners przejął od Skarbiec Holding spółkę ProService Agent Transferowy sp. z o.o., wiodącego na polskim rynku dostawcę usług agenta transferowego dla branży funduszy inwestycyjnych i emerytalnych.

Highlander Partners, amerykański fundusz działający w Europie Centralnej, od lat konsekwentnie inwestuje w stabilne, średniej wielkości spółki usługowe i produkcyjne działające w perspektywicznych niszach rynkowych, by osiągnąć optymalny zwrot z zainwestowanego kapitału w długim okresie. Spółka ProService Agent Transferowy (ProService AT) posiadając najszerszą na rynku bazę klientów, wysoką ocenę w branży, silny zarząd i działając w modelu „business to business”, spełnia w sposób modelowy kryteria funduszu.

„Inwestujemy w spółkę ProService ponieważ zakładamy dalszy, długofalowy wzrost branży TFI i usług finansowych w Polsce, z którymi działalność spółki ProService jest ściśle powiązana. Sądzimy, że rynek ten będzie podążał w stronę modelu powszechnego w krajach zachodnich, gdzie sektor usług finansowych jest rozwinięty, wyspecjalizowany i gdzie rola agenta transferowego jest kluczowa w ramach systemu. To nie jest może kwestia 2-3 lat, ale model ten jako bardziej efektywny przyjmie się stopniowo również w Polsce. Jesteśmy konsekwentni i cierpliwi. Jako fundusz inwestujący środki prywatne nie mamy narzuconego z zewnątrz horyzontu inwestycji. Poza tym, widzimy znaczny potencjał fundamentalnego wzrostu wartości w samej spółce. Jako inwestor oferujemy niezależność finansową, bezpieczeństwo i strategiczne wsparcie zarządu w obszarze planowania, analizy finansowej, programów motywacyjnych oraz dalszego rozwoju usług i bazy klientów.” – podkreśla Dawid Walendowski, Partner Zarządzający w Highlander Partners.

ProService AT świadczy usługi na rzecz instytucji finansowych oferujących usługi finansowe oraz dystrybutorów, którzy usługi te sprzedają klientowi końcowemu. Firma gwarantuje przy tym najwyższe bezpieczeństwo i błyskawiczną realizację każdej spośród tysięcy transakcji dziennie, i tak od roku 1994. Pozostając w cieniu, agent transferowy zabezpiecza obrót na rynku i ciągłość biznesową swoich klientów, a dzięki skali i unikalnym kompetencjom w zakresie finansów i informatyki, dostarcza kompleksowe usługi taniej, bezpieczniej i szybciej niż jakikolwiek dział rozliczeń wewnątrz instytucji finansowej. Przewagę konkurencyjną agenta transferowego buduje się latami, stale usprawniając procesy, poprawiając procedury, tworząc nowe standardy bezpieczeństwa i jakości oraz budując przez lata pracy z klientem dopasowane do jego indywidualnych potrzeb, „szyte na miarę” narzędzia. Dlatego usługi ProService wybrała największa liczba klientów w Polsce, a spółka ma szansę jeszcze bardziej umocnić swoją pozycję.

„Zaangażowanie profesjonalnego inwestora finansowego, który wiąże się z nami na lata to nowy etap w rozwoju spółki. Fundusz Highlander nie jest związany z żadną grupą finansową ani TFI, jesteśmy więc całkowicie transparentni i otwarci zarówno na współpracę z obecnymi partnerami jak i nowymi klientami, którzy takiej niezależności od nas oczekują. Dodatkowy kapitał przeznaczymy na poprawę efektywności, uproszczenie procedur i optymalizację usług, te zaś przełożą się na lepszą jakość serwisu, a więc realną wartość dla klienta. Prawdziwym wyzwaniem będzie również wyjście poza dobrze nam znane segmenty rynku, na których jesteśmy bardzo mocni i znalezienie nowych grup odbiorców. Wspólnie z partnerami Highlander Partners dopracowujemy długofalową strategię dla spółki pamiętając, że największy kapitał ProService to reputacja i zaufanie naszych obecnych klientów. Obecne zmiany pozwolą nam jeszcze lepiej ten kapitał chronić” – powiedział Paweł Sujecki, Prezes spółki ProService Agent Transferowy.

“Zakończyliśmy istotny etap rozwoju ProService polegający na przebudowie firmy z pełniącej funkcję wewnętrznego działu rozliczania transakcji, która obsługiwała tylko fundusze Skarbca do rynkowego lidera obsługującego największą liczbę funduszy inwestycyjnych w Polsce. Będziemy trzymać kciuki za dalszy rozwój ProService i liczymy na dalszą dobrą współpracę z funduszami Skarbca” – podkreślił Bogusław Grabowski, Prezes Skarbiec Holding.

O Highlander Partners
Highlander Partners z siedzibą w Dallas (Texas, USA) to fundusz typu private equity wyspecjalizowany w inwestycjach w średnie przedsiębiorstwa w długim horyzoncie czasowym. Firma powstała w roku 2004 w oparciu o kapitał wniesiony przez swoich założycieli. Dzięki istotnemu zapleczu finansowemu (fundusz zarządza kapitałami własnymi przewyższającymi 400 mln dolarów), elastycznemu i szybkiemu procesowi decyzyjnemu (fundusz inwestując środki prywatne nie podlega restrykcjom typowym dla inwestorów instytucjonalnych), Highlander realizuje długofalowe inwestycje w spółki o stabilnej pozycji rynkowej i dużym potencjale wzrostu.

Środkowoeuropejskie biuro Highlander Partners powstało we wrześniu 2008 roku w celu wykorzystania nieprzeciętnych możliwości tworzonych przez prężny rozwój prywatnej przedsiębiorczości w tym regionie. Chcemy, aby nasza filozofia inwestowania i doświadczenie pomagały realizować inwestycje kapitałowe w Polsce oraz innych nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Highlander Partners jest udziałowcem polskich spółek Akomex sp. z o.o. (sektor produkcji opakowań), MEDI- System sp. z o.o. (sektor opieki zdrowotnej).

Inwestycja w ProService jest drugim nowym projektem ogłoszonym przez polskie biuro Highlander Partners w tym miesiącu: 14 listopada fundusz podpisał warunkową umowę nabycia zakładu produkcji transformatorów od Polimex-Mostostal S.A.

Więcej informacji: www.highlander-partners.com.

O ProService AT
ProService Agent Transferowy sp. z o.o. (ProService AT) jest największym dostawcą usług agenta transferowego na polskim rynku. Świadczy wyspecjalizowane usługi finansowe na rzecz polskich i międzynarodowych instytucji finansowych m.in. towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI), towarzystw ubezpieczeń na życie (TUnŻ), pracowniczych funduszy emerytalnych (PFE) oraz powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE). ProService AT oferuje szeroki wachlarz usług, począwszy od prowadzenia rejestru uczestników funduszy, poprzez rozliczenia i księgowość funduszy, kampanie marketingowe, aż po usługi informatyczne, obejmujące m.in. oferowanie rozwiązań wspomagających pracę dystrybutorów funduszy inwestycyjnych. Spółką zarządza doświadczony zespół, działający na rynku funduszy inwestycyjnych od ponad 15 lat. Firma posiada międzynarodowe certyfikaty z zakresu jakości i bezpieczeństwa – ISO 9001, ISO 27001 – jest też pionierem w zakresie implementacji standardu ISAE 3402 na rynku polskich agentów transferowych.

Spółka świadczy także usługi marketingowe na rzecz funduszy i portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez SKARBIEC TFI SA.

O Skarbiec Holding
Skarbiec Holding Sp. z o.o. zajmuje się profesjonalną obsługą klientów indywidualnych i korporacyjnych w zakresie sprzedaży funduszy inwestycyjnych. Do grupy Skarbiec należy jedno z największych niezależnych towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce – Skarbiec TFI, które zarządza aktywami w wysokości 9,6 mld zł i od 15 lat zajmuje się zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi, jak również akwizycją i zarządzaniem aktywami na zlecenie.

Spółka jest kontrolowana przez fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors.

Więcej informacji: www.skarbiec.pl

Kontakt dla mediów

Paweł Sujecki
ProService Agent Transferowy sp. z o.o.
direct: +48 22 58 81 900
email: pawel.sujecki@psat.pl

Dawid Walendowski
Highlander Partners
direct: +48 22 445 03 40
email: dwalendowski@highlander-partners.com

Bogusław Grabowski
Skarbiec Holding
tel. +48 22 521 31 99
email: boguslaw.grabowski@skarbiec.com.pl

Stefan Bogucki
Grayling (Biuro Prasowe Highlander Partners)
mobile: +48 600 89 14 15
direct: +48 22 536 04 46
email: stefan.bogucki@grayling.com