Where the latest news never gets old.
 

Fundusz Highlander Partners zainwestuje w produkcję transformatorów energetycznych

November 14, 2012 – Fundusz private equity Highlander Partners przejmie od spółki Polimex-Mostostal S.A. łódzki zakład remontowo-produkcyjny transformatorów średnich mocy ZREW. Na mocy umowy zakład przekształcony zostanie w nową spółkę o nazwie ZREW Transformatory i w najbliższym czasie rozpocznie inwestycje pozwalające na dalszy rozwój oraz powiększenie mocy produkcyjnych. Zbycie tego segmentu działalności przez Polimex-Mostostal S.A. jest spójne z szeroko zakrojonym planem naprawczym spółki, którego częścią jest sprzedaż aktywów spoza podstawowej działalności. Wartość transakcji wyniesie 46,7 mln zł. Finalizacja transakcji nastąpi w ciągu kilku tygodni po spełnieniu warunków formalnych.

ZREW ImageHighlander Partners, amerykański fundusz działający w Europie Centralnej od lat konsekwentnie inwestuje w spółki produkcyjne i usługowe średniej wielkości działające w perspektywicznych sektorach gospodarki, do których zdecydowanie zalicza się polska branża energetyczna. Zakład ZREW, będący obecnie częścią spółki Polimex-Mostostal S.A. jest jednostką z prawie 50-letnim doświadczeniem w realizacji usług dla energetyki i przedsiębiorstw przemysłowych z wielu branż, w tym nowoczesnym serwisie przemysłowym, remontach i modernizacji, pracach inwestycyjnych a od przeszło 10 lat także producentem kompletnych transformatorów. W 2011 roku osiągnął obroty na poziomie 62 mln zł. Pozostając silnie zakorzenionym w lokalnym rynku, łódzki oddział ZREW obsługuje klientów nie tylko z Polski, ale również z Europy Wschodniej oferując im elastyczne i dostosowane do indywidualnych potrzeb konfiguracje produktów i usług.

„Wierzymy, że nowoutworzona spółka ZREW Transformatory posiada nie tylko ugruntowaną pozycję na polskim rynku, ale również duży potencjał rozwoju. W związku z tym planujemy dalsze inwestycje, które zapewnią spółce bezpieczny i długofalowy wzrost. Ze względu na mocno zdekapitalizowaną infrastrukturę sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, zarówno polską energetykę jak i branżę energetyczną w regionie czeka dłuższy okres znaczących inwestycji. Chcemy być częścią tego procesu.” – wyjaśnia Artur Łakomiec, Partner Operacyjny w Highlander Partners.

Zakład ZREW świadczy usługi produkcyjne, remontowe i inwestycyjne, których specyfika wymaga dużej personalizacji oferty oraz szczegółowego zrozumienia specyficznych potrzeb klientów z bardzo różnych branż. Długoletnia działalność, stabilność, uznanie obecnych klientów oraz dogłębna znajomość lokalnego rynku zapewnią nowopowstałej spółce stabilną przewagę konkurencyjną.

„Zaangażowanie funduszu Highlander Partners w łódzkim zakładzie pozwoli nam na pozyskanie kapitału, dzięki któremu będziemy mogli kontynuować plan restrukturyzacyjny oraz realizować nasze zobowiązania. Cieszymy się, że proces sprzedaży zakładu przebiegł bardzo sprawnie i w ciągu zaledwie kilku miesięcy pozyskaliśmy inwestora i godnego zaufania partnera w biznesie. Jako lider polskiego rynku budowlano-inżynierskiego chcemy wysłać jasny sygnał do naszych inwestorów, pracowników oraz partnerów, że spółka dąży do jak najszybszego powrotu na ścieżkę stabilnego wzrostu i podejmie wszelkie niezbędne środki, które pomogą jej ten cel osiągnąć” – powiedział Robert Kosmal zarządzający Działem Fuzji i Przejęć w spółce Polimex-Mostostal S.A.

O Highlander Partners
Highlander Partners z siedzibą w Dallas (Texas, USA) to fundusz typu private equity wyspecjalizowany w inwestycjach w średnie przedsiębiorstwa w długim horyzoncie czasowym. Firma powstała w roku 2004 w oparciu o kapitał wniesiony przez swoich założycieli. Dzięki istotnemu zapleczu finansowemu (fundusz zarządza kapitałami własnymi przewyższającymi 400 mln dolarów), elastycznemu i szybkiemu procesowi decyzyjnemu (fundusz inwestując środki prywatne nie podlega restrykcjom typowym dla inwestorów instytucjonalnych), Highlander realizuje długofalowe inwestycje w spółki o stabilnej pozycji rynkowej i dużym potencjale wzrostu.

Środkowoeuropejskie biuro Highlander Partners powstało we wrześniu 2008 roku w celu wykorzystania nieprzeciętnych możliwości tworzonych przez prężny rozwój prywatnej przedsiębiorczości w tym regionie. Chcemy, aby nasza filozofia inwestowania i doświadczenie pomagały realizować inwestycje kapitałowe w Polsce oraz innych nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Highlander Partners jest udziałowcem polskich spółek Akomex sp. z o.o. (sektor produkcji opakowań) i MEDI-
System sp. z o.o. (sektor opieki zdrowotnej).

Więcej informacji: www.highlander-partners.com.

O Polimex-Mostostal
Polimex-Mostostal jest liderem polskiego rynku budowlano-inżynieryjnego. Firma oferuje unikalne połączenie usług i produkcji dla branży energetycznej, naftowej, chemicznej, gazowej i ochrony środowiska, budownictwa przemysłowego, drogowego i kolejowego oraz ogólnego. Spółka jest też niekwestionowanym liderem w zakresie wielkoprzemysłowej produkcji wyrobów i konstrukcji stalowych oraz usług nowoczesnych zabezpieczeń antykorozyjnych, a także komplementarnego serwisu urządzeń przemysłowych w branży naftowej i energetycznej. Polimex-Mostostal jest notowany na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

http://www.polimex-mostostal.pl

Kontakt dla mediów

Artur Łakomiec
Highlander Partners
direct: +48 22 445 03 40
email: alakomiec@highlander-partners.com

Stefan Bogucki
Grayling
direct: +48 22 536 04 46
mobile: +48 600 89 14 15
email: stefan.bogucki@grayling.com