November 9, 2012
Print Friendly, PDF & Email

  • Siedziba: Atlanta, Georgia, USA
  • Rodzaj inwestycji: Equity
  • Termin rozpoczęcia inwestycji: czerwiec 2008 r.
  • Termin zakończenia inwestycji: październik 2010 r.

Firma Chamberlin Edmonds & Associates Inc. dostarcza kompleksowe rozwiązania obsługi pacjentów dla szpitali, instytucji rządowych, a także innych firm prowadzących działalność związaną z ochroną zdrowia. Obecnie firma oferuje swoje usługi dla ponad 160 klientów w 27 stanach. Rozwiązania firmy pomagają pacjentom w skomplikowanym procesie ubiegania się o zwrot kosztów leczenia w ramach funduszu środków publicznych. Chamberlin Edmonds może poszczycić się ponad 20- letnim doświadczeniem w świadczeniu usług na rzecz instytucji ochrony zdrowia, sześcioma biurami regionalnymi na terenie Stanów Zjednoczonych, oraz wykfalifikowaną kadrą obejmującą ponad 650 pracowników.

Chamberlin Edmonds Website