Where the latest news never gets old.
 

Terry Morgan, prezes i dyrektor generalny The Composites Group (do 2014 r.):

„Wszyscy w Composites Group bardzo się cieszymy, że przez ostatnich 7 lat naszym inwestorem był Highlander Partners. Stała gotowość do inwestowania w firmę, w tym w jej intensywny rozwój organiczny i przez akwizycje, istotne inwestycje w działalność badawczo-rozwojową i budowę silnego zespołu zarządzającego, w dużej mierze przyczyniły się do realizacji naszych ambitnych celów i do udanej sprzedaży spółki firmie Citadel Plastics.”