Where the latest news never gets old.
 

Sam Lteif, dyrektor generalny Bevolution Group:

“Highlander Partners to nasz prawdziwy partner! Zespół Highlandera tworzą ludzie o najwyższych standardach etycznych, którzy wnoszą do współpracy idealne połączenie doświadczenia operacyjnego i inwestycyjnego. Jako zarząd doceniamy wsparcie strategiczne inwestora i swobodę jaką nam daje. Highlander Partners zapewnia nie tylko środki finansowe, ale też wiedzę przydatną w realizacji wspólnej wizji dalszego wzrostu wartości spółki. Posiadanie partnera, którego wsparcie finansowe, warsztat strategiczny i wiedza operacyjna pomagają nam rozwijać biznes i odnosić sukcesy uważamy za przywilej.”