Where the latest news never gets old.
 

Paweł Sujecki, Prezes Zarządu ProService (do 2016 r.)

“Highlander Partners zainwestował w naszą firmę w 2012 roku, odkupując ProService w całości od Skarbiec Holding. W ciągu 3 lat wspólnie udało nam się przekształcić spółkę zależną dużej grupy zarządzającej funduszami inwestycyjnymi, w samodzielny, silny podmiot, który dziś jest liderem usług agenta transferowego w Polsce i platformą fintech pierwszego wyboru dla całego sektora finansowego. Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów naszej wspólnej pracy, która zaowocowała wprowadzeniem nowych produktów i wejściem w nowe obszary działalności. Wspólnie udało nam się zbudować kulturę organizacyjną, która promuje zaangażowanie pracowników, a przez to zwiększa efektywność procesów operacyjnych. Razem z ekspertami z Highlandera zbudowaliśmy wartość spółki, przygotowując stabilny grunt dla kolejnego etapu rozwoju ProService, czyli ekspansji zagranicznej.”