Where the latest news never gets old.
 

John D. Pace, prezes i dyrector generalny Versatex Building Products, LLC:

“Highlander Partners cechuje praktyczne podejście do biznesu i silny nacisk na współpracę. To tworzy atmosferę, która zachęca do dyskusji i nieskrępowanej wymiany doświadczeń. Ich filozofia kładzie szczególny nacisk na kompetencje operacyjne, dążenie do praktycznych rozwiązań, koncentrację na strategicznych działaniach i silne dążenie do doskonałości. Profesjonalizm i szybkość reakcji oraz aktywne podejście Highlandera są wyrazem zaangażowania w realizację celów zarządu i długofalowy rozwój przedsiębiorstwa. Ich wsparcie i rady okazały się bezcenne w procesie budowy strategicznych przewag firmy i wprowadzania kluczowych usprawnień na poziomie operacyjnym. Te zaś umożliwiły nam dalszy wzrost i ekspansję na nowe rynki. Zasoby analityczne firmy, strategiczne podejście do problemów i trzeźwy osąd spraw są dla nas bezcenne. Dzięki nim zidentyfikowaliśmy nowe możliwości, realizujemy strategię wzrostu i stale umacniamy grunt pod przyszły sukces spółki.”