Where the latest news never gets old.
 

Fundusz inwestycyjny Highlander Partners kupuje Druk-Pak i planuje fuzję firmy z Akomexem

Warszawa, 14 lutego 2014 r. – Highlander Partners przez swoją spółkę portfelową Akomex zawarł warunkową umowę, na podstawie której zamierza nabyć należące do funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Penton Partners akcje notowanej na NewConnect spółki Druk-Pak. Przejęcie Druk-Paku przez Highlander Partners wymaga zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz spełnienia warunków zawieszających określonych w umowie.

W efekcie transakcji powstanie jeden z największych producentów opakowań dla branży konsumenckiej w Polsce, przedsiębiorstwo z potencjałem, który pozwoli skuteczniej konkurować na rynkach Unii Europejskiej. Dodatkowa transza inwestycji Highlander Partners w Akomex zostanie przeznaczona również na budowę w najbliższym czasie nowego zakładu produkcyjnego oraz doposażenie dwóch istniejących fabryk Druk-Paku i Akomexu. Łączne przychody obu firm w 2013 roku są spodziewane na poziomie ponad 130 mln zł.

„Naszą intencją jest wzmocnienie kapitałowe i wykorzystanie połączonego potencjału obu przedsiębiorstw oraz ich wzrost w Europie przy zachowaniu zindywidualizowanej filozofii obsługi klientów.” – powiedział Artur Łakomiec, partner operacyjny w Highlander Partners. „Cieszymy się z rozwoju spółki Akomex, której wartość wspólnie z właścicielem mniejszościowym z sukcesem budujemy od ponad trzech lat. Ale przed nami kolejne wyzwania rynkowe a ich realizacja wymaga nowych inwestycji i silnego partnera branżowego. Highlander Partners będzie szukał dodatkowych przejęć strategicznych.” – dodał Artur Łakomiec.

Kujawskie Zakłady Poligraficzne Druk-Pak SA są jednym z największych producentów opakowań z tektury litej w Polsce. Spółka działa od 40 lat, ma siedzibę w Aleksandrowie Kujawskim. Druk-Pak produkuje opakowania tekturowe głównie dla polskich i międzynarodowych firm farmaceutycznych. Firma jako pierwsza w polskiej branży poligraficznej uzyskała certyfikat zarządzania jakością ISO 15378 dotyczący stosowania zasad GMP. Druk-Pak inwestuje w najnowocześniejsze urządzenia i technologie, jakość produktów oraz ochronę środowiska, rozpatrywał również wybudowanie nowego zakładu produkcyjnego. Spółka od 2010 roku jest notowana na NewConnect. Więcej: www.drukpak.pl

„W ciągu ostatnich lat Druk-Pak osiągnął znaczące sukcesy na polskim, a następnie europejskim rynku produkcji opakowań dla farmacji. Działając w grupie z Akomexem doskonale uzupełnimy swoje kompetencje i wzbogacimy ofertę. Naszym dotychczasowym klientom, w tym działającym globalnie koncernom farmaceutycznym, zaoferujemy nowe korzyści: dodatkowe nowoczesne moce produkcyjne w nowym zakładzie, większe bezpieczeństwo dostaw z dwóch lokalizacji i dużą elastyczność.” – powiedział Paweł Kalbarczyk, prezes spółki Druk-Pak.

Akomex Sp. z o.o. jest producentem wysokiej jakości opakowań z tektury litej, falistej oraz laminowanej. Podstawowym rynkiem zbytu dla firmy jest branża spożywcza. Firma powstała w 1993 r. w Starogardzie Gdańskim. Między innymi za sprawą popularności polskiej żywności w Europie Zachodniej produkty Akomexu są obecne na rynkach niemieckim, francuskim i skandynawskim. Trzy i pół roku temu fundusz private equity zarządzany przez Highlander Partners zainwestował w Akomex pierwszą transzę kapitału doceniając dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa i potencjał rynku, na którym działa. Kapitał z inwestycji spółka przeznaczyła na budowę fabryki i zakup nowoczesnych maszyn. Więcej: www.akomex.pl
„Dzięki pierwszej transzy inwestycji przez Highlander Partners w naszą firmę istotnie wzmocniliśmy moce produkcyjne. Dziś mamy nie tylko lojalnych, w tym międzynarodowych klientów, ale też nowoczesny park maszynowy, a nasze produkty można znaleźć w supermarketach w całej Europie. Za sprawą fuzji z Druk-Pakiem nasza firma dokona skoku generacyjnego w kierunku nowoczesnej struktury organizacyjnej i jeszcze większej konkurencyjności w Europie.” – powiedział Sebastian Śliwa, prezes Akomexu oraz udziałowiec w spółce.

Od 2006 r. większościowym akcjonariuszem Druk-Paku jest fundusz inwestycyjny zarządzany przez Penton Partners. Fundusz dokona zbycia akcji spółki pod warunkiem ogłoszenia przez Akomex zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji wszystkim akcjonariuszom Druk-Paku na takich samych zasadach.

„Jestem zadowolony z tego, że dorobek i potencjał Druk-Paku, na który ciężko pracowaliśmy razem z zarządem i pracownikami, zyskały uznanie wiarygodnego partnera i inwestora nastawionego na dalszy rozwój. Ze spokojem przekazujemy firmę nowym akcjonariuszom i życzymy im powodzenia.” – powiedział Marek Chłopek, partner w Penton Partners i prezes Penton TFI.

O Highlander Partners
Highlander Partners z siedzibą w Dallas (Texas, USA) to fundusz typu private equity wyspecjalizowany w inwestycjach w średniej wielkości przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe działające w Ameryce Północnej i Europie Środkowej. Firma powstała 10 lat temu w oparciu o kapitał wniesiony przez jej amerykańskich założycieli. Dzięki istotnemu zapleczu finansowemu (fundusz zarządza kapitałem własnym w wysokości 500 mln dolarów) oraz elastycznemu i szybkiemu procesowi decyzyjnemu (inwestując środki prywatne fundusz nie podlega restrykcjom typowym dla inwestorów instytucjonalnych) Highlander Partners realizuje inwestycje w spółki o stabilnej pozycji rynkowej i dużym potencjale wzrostu bez ograniczeń dotyczących czasowego horyzontu inwestycji. Środkowoeuropejskie biuro Highlander Partners powstało we wrześniu 2008 r. w celu wykorzystania nieprzeciętnych możliwości związanych z rozwojem prywatnej przedsiębiorczości w naszym regionie. Filozofia inwestowania i doświadczenie zespołu Highlander Partners pomagają realizować kolejne inwestycje kapitałowe w Polsce oraz innych nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Obecnie Highlander Partners jest udziałowcem czterech polskich spółek Akomex (sektor produkcji opakowań), MEDI-System (sektor opieki zdrowotnej), ProService (usługi dla sektora finansowego) i ZREW Transformatory (sektor energetyczny). Więcej: www.highlander-partners.com/pl

O Penton Partners
Penton Partners jest niezależną grupą zarządzającą funduszami inwestycyjnymi typu private equity, które koncentrują się na inwestycjach w Polsce w małej lub średniej wielkości spółki niepubliczne. Penton Partners realizuje inwestycje w podmioty prywatne, przedsiębiorstwa państwowe przeznaczone do prywatyzacji, jak też w spółki o akcjonariacie pracowniczym. Od 2009 r. Penton Partners, poprzez Penton Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA i na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego zarządza regulowanymi funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi aktywów niepublicznych. Więcej: www.pentonpartners.com

Doradcy
Doradcą prawnym Highlander Partners była Kancelaria Gessel. Kancelaria DeBenedetti Majewski Szczęśniak działała jako doradca prawny Penton Partners. Holon Consultants był doradcą finansowym Druk-Pak.

Dodatkowych informacji udzielają:
Artur Łakomiec, partner operacyjny, Highlander Partners, tel. 22 445 03 40
Marek Chłopek, partner, Penton Partners, tel. 22 412 41 41
Paweł Kalbarczyk, prezes Druk-Pak, tel. 54 282 82 50
Sebastian Śliwa, prezes Akomex, tel. 58 560 11 83
Wsparcie PR: Iwona Drabot, kom. 605 621 264