Where the latest news never gets old.
 

Cornerstone Partners i Oaktree przejmują spółkę ProService Agent Transferowy

Warszawa, 9 marca 2016 r. Fundusze zarządzane przez Cornerstone Partners oraz fundusze zarządzane przez Oaktree Capital Management L.P. („Oaktree”) zawarły umowę nabycia lidera rynku nowoczesnych usług dla firm zarządzających aktywami finansowymi w Polsce – spółki ProService Agent Transferowy.

Umowa nabycia 100 proc. udziałów w spółce ProService Agent Transferowy została zawarta 23 lutego br. Sprzedającym jest fundusz zarządzany przez Highlander Partners, a kupującym fundusze zarządzane przez Oaktree European Principal Group oraz Cornerstone Partners. Warunkiem wejścia w życie umowy jest uzyskanie stosownej zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. ProService Agent Transferowy („ProService”, „ProService AT”) jest największą w Polsce, wysoko wyspecjalizowaną firmą technologiczną, świadczącą usługi agenta transferowego, usługi księgowe oraz dostarczającą elastyczne i nowoczesne rozwiązania IT dla instytucji finansowych w Polsce i za granicą od ponad 20 lat.

„Celem naszej firmy jest dostarczanie wyspecjalizowanych usług finansowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb i wymagań. Cenimy sobie bardzo współpracę z obecnymi partnerami biznesowymi, dlatego też będziemy pracować nad zacieśnianiem współpracy oraz rozbudową oferty dla istniejących klientów. Wspólnie z nowym inwestorem będziemy rozwijać zaawansowane usługi finansowe ProService AT dla klientów zagranicznych. Przed nami nowy rozdział w historii ProService AT.” – mówi Paweł Sujecki, Prezes Zarządu.

ProService Agent Transferowy

Z końcem 2015 roku ProService AT obsługiwał 52 polskich i zagranicznych klientów, zarządzających aktywami o wartości 55 miliardów złotych. Wartość krajowego rynku, na którym funkcjonuje ProService AT w 2015 roku szacuje się na 680 milionów złotych. ProService AT zatrudnia aktualnie 350 specjalistów z obszarów informatyki, księgowości i transakcji rozliczeniowych.

„W 3 lata udało nam się wspólnie z kluczowymi osobami w ProService AT przekształcić spółkę zależną dużej grupy zarządzającej funduszami inwestycyjnymi w samodzielny, mocny podmiot, który jest nie tylko liderem usług agenta transferowego w Polsce, ale również doskonałą platformą FinTech do rozwoju usług dla całej branży finansowej.” – mówi Artur Dżagarow, Przewodniczący Rady Nadzorczej ProService oraz partner operacyjny w Highlander Partners.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z naszego zaangażowania w ProService AT, w szczególności z wzorcowego procesu kreacji wartości w tej inwestycji, poprzez znaczące rozszerzenie oferty produktowej, wejście w nowe segmenty rynkowe, ale również zbudowanie kultury organizacyjnej promującej zaangażowanie pracowników oraz zwiększanie efektywności i bezpieczeństwa procesów operacyjnych w firmie. W wyniku obecnej transakcji mamy nadzieję, że ProService AT przy zachowaniu najwyższych standardów jakości obsługi, rozpocznie kolejny etap swojego rozwoju – ekspansję zagraniczną.” – tłumaczy Artur Dżagarow.

Usługi dla biznesu to dynamicznie rozwijający się sektor w Polsce i na świecie. „Polska jest liderem sektora nowoczesnych usług dla biznesu w Europie i na świecie. W Polsce branża zatrudnia obecnie 170 tys. wykwalifikowanych pracowników i rośnie w tempie 15% rocznie. Kluczem dalszego rozwoju tej międzynarodowej branży w naszym kraju są usługi zaawansowane oparte na wiedzy, takie jakie świadczy ProService.” – mówi Jacek Levernes, Prezes ABSL (Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych) i doradzający Cornerstone Partners i Oaktree przy transakcji.

„Nowa strategia dla przejmowanej spółki zakłada zarówno wzrost organiczny firmy, jak i jej rozwój przez przejęcia w Polsce lub wybranych krajach Europy Zachodniej. Koncentracji na usługach dla funduszy inwestycyjnych czy emerytalnych towarzyszyć będzie rozwój oferty dla towarzystw ubezpieczeniowych. Transakcja ta to pierwszy krok w rozwoju platformy outsourcingowej dedykowanej sektorowi bankowemu, ubezpieczeniowemu oraz firmom zarządzającym aktywami finansowymi w Europie Środkowo-Wschodniej i wybranych krajach Europy Zachodniej. Wierzymy, że ProService z nowym, stabilnym inwestorem będzie dla instytucji finansowych firmą pierwszego wyboru.” – mówi Maciej Dyjas, Partner Zarządzający Cornerstone Partners.

„Międzynarodowi klienci mogą skorzystać na coraz popularniejszym trendzie przenoszenia do wyspecjalizowanych firm zlokalizowanych w Polsce części procesów technologicznych, operacyjnych i administracyjnych, które nie stanowią strategicznych części ich działalności. To jest dobry moment dla tego sektora. Obserwujemy ten trend z perspektywy naszej innej inwestycji – Griffin Real Estate, która wraz z Echo Investment jest jednym z głównych dostawców powierzchni biurowych dla firm outsourcingowych na polskim rynku.” – mówi Przemyslaw Krych, założyciel i Partner Zarządzający Cornerstone Partners.

Nabycie ProService AT to pierwsza wspólna transakcja Cornerstone Partners i Oaktree European Principal Group w Polsce. Cornerstone Partners jest wyłącznym przedstawicielem Oaktree European Principal Group w poszukiwaniu i zarządzaniu inwestycjami w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

„Jesteśmy zadowoleni z posiadania takiego partnera jak Cornerstone Partners. Nasza współpraca gwarantuje połączenie globalnego doświadczenia inwestycyjnego z lokalnym spojrzeniem na rynek oraz najlepszy zespół zarządzający. Cornerstone Partners mogą wnieść unikalne kompetencje i wiedzę, czego poparciem jest nasza dotychczasowa owocna współpraca w Griffin Real Estate. Nasza pierwsza wspólna inwestycja typu private equity to naturalny kolejny etap naszej współpracy.” – podkreśla Karim Khairallah, Dyrektor Zarządzający Oaktree European Principal Group.

Cornerstone Partners i Oaktree European Principal Group zamierzają wspólnie inwestować w przedsięwzięcia typu private equity w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej, z nastawieniem na wspieranie doświadczonych zespołów menedżerskich w dalszym rozwoju przedsiębiorstw w Polsce i na rynkach międzynarodowych.

O Cornerstone Partners

Firma inwestycyjna, której właścicielami są Przemysław Krych i Maciej Dyjas koncentruje się na inwestycjach typu private equity w branżach mających duży potencjał wzrostu oraz w przedsięwzięcia, które gwarantują ponadprzeciętne zwroty z inwestycji. Firma inwestuje głównie w Polsce, nie rezygnując z poszukiwań potencjalnych celów do przejęć w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Wspólne doświadczenie partnerów Cornerstone to blisko 60 zrealizowanych transakcji ze średnim zwrotem IRR powyżej 35%. Inne aktywa w bieżącym portfolio Cornerstone Partners to pakiety udziałów w firmach Smyk, Blue Gas Energy i Multimedia Polska. Więcej informacji na stronie: www.cornerstone.pl

O Oaktree Capital Management

Oaktree to światowy lider w dziedzinie zarządzania inwestycyjnego, który specjalizuje się w inwestycjach alternatywnych i zarządza aktywami o wartości 97 miliardów USD (stan na 31 grudnia 2015 r.). Firma preferuje podejście oparte na strategiach oportunistycznych, pomnażaniu wartości i kontroli ryzyka, koncentrując się na inwestycjach w dług typu distressed, dług korporacyjny (w tym obligacje wysokodochodowe i kredyty uprzywilejowane), pakiety kontrolne, papiery zamienne i notowane papiery wartościowe. Firma zatrudnia ponad 900 osób w siedzibie w Los Angeles i biurach zlokalizowanych w 17 miastach na całym świecie. Oaktree European Princiapal Group inwestuje w Polsce od 2006 roku, poczynając od nabycia Polmos Lublin (Stock Spirits). Więcej informacji można znaleźć na stronie Oaktree: www.oaktreecapital.com

O Highlander Partners

Highlander Partners z biurami w Dallas (Texas, USA) i Warszawie jest firmą inwestycyjną typu private equity, która specjalizuje się w inwestycjach w średniej wielkości przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe. Firma inwestuje w spółki o silnej pozycji rynkowej i dużym potencjale wzrostu. Powstała w oparciu o kapitał jej amerykańskich założycieli, obecnie zarządza środkami w wysokości ponad 1 miliarda dolarów. Highlander Partners odkupił w listopadzie 2012 roku 100 proc. udziałów w ProService Agent Transferowy od Skarbiec Holding.

Doradcy

Doradcami Highlander Partners przy transakcji byli: Rothschild (doradca transakcyjny) i Gessel (doradca prawny).

Doradcami Kupującego przy transakcji byli: Weil Gotshal & Manges (doradca prawny), EY (doradca finansowy i podatkowy) i GFA Luxembourg (jeden z doradców komercyjnych).

Dodatkowe informacje

Artur Dżagarow, Partner Operacyjny, Highlander Partners

adzagarow@highlander-partners.com, tel. +48 22 521 04 20

Cornerstone Partners

tel: +48 22 212 19 40