December 31, 2012
Print Friendly, PDF & Email

Siedziba: Łódź, Polska
Rodzaj inwestycji: Equity
Termin rozpoczęcia inwestycji: grudzień 2012 r.
Termin zakończenia inwestycji: grudzień 2015 r.

Zakres działalności: produkcja, remonty, modernizacje oraz pełna diagnostyka olejowych transformatorów mocy.

ZREW Transformatory to łódzka firma, która na rynku transformatorów funkcjonuje od przeszło 50 lat. Przedmiotem działalności spółki jest produkcja, modernizacje, remonty oraz pełna diagnostyka olejowych transformatorów mocy dla sieci dystrybucyjnych, transformatorów blokowych dla elektrowni i elektrociepłowni (o mocy do 90 MVA i napięciu do 123 kV) oraz transformatory specjalne piecowe i przystosowane do zasilania układów prostownikowych. Do produkcji wykorzystywane są materiały i podzespoły pochodzące wyłącznie od najlepszych światowych producentów. Po zakończeniu procesu produkcyjnego transformatory poddawane są próbom odbiorczym zgodnie z normami IEC i PN-EN lub GOST.

Znaczące miejsce w działalności firmy zajmuje diagnostyka i pomiary transformatorów. ZREW Transformatory dysponuje najnowocześniejszym sprzętem pomiarowym, kompletnie wyposażonym laboratorium oraz wysoko wykwalifikowanym personelem. Zakres badań jest zgodny z obowiązującymi normami oraz z indywidualnymi potrzebami klientów.

Firma stale poszerza grupę odbiorców w kraju oraz wchodzi na rynki zagraniczne, takie jak Skandynawia czy Europa Wschodnia.

ZREW Transformatory Website