November 9, 2012
Print Friendly, PDF & Email

Siedziba: North Kingsville, Ohio, USA
Rodzaj inwestycji: Equity
Termin rozpoczęcia inwestycji: czerwiec 2008 r.
Termin zakończenia inwestycji: listopadowy 2014 r.

The Composites Group za pośrednictwem swoich spółek zależnych: Premix, Hadlock Plastics i Quantum Composites produkuje i dostarcza materiały kompozytowe, działa również, jako podwykonawca (OEM) komponentów z wzmocnionych tworzyw sztucznych. Premix opracowuje i wytwarza materiały termoutwardzalne oraz dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta komponenty formowane. Oferta spółki Hadlock Plastics obejmuje formowanie profili w oparciu o różnego rodzaju technologie, precyzyjną obróbkę maszynową tworzyw, pełną obróbkę wykańczającą, a także kompleksowy montaż. Quantum Composites specjalizuje się w opracowywaniu i wytwarzaniu wysoko wydajnych kompozytów konstrukcyjnych. Oferta The Composites Group skierowana jest do wielu branż m.in. produkcji sprzętu medycznego i przemysłowego, budownictwa, floty morskiej, transportu, branży elektroenergetycznej, inżynierii sanitarnej (HVAC), lotnictwa i kosmonautyki, wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego, a także branży związanej z ochroną mienia.

The Composites Group Website