July 6, 2012
Print Friendly, PDF & Email

Obowiązki
Odpowiedzialny za nadzór nad portfelem inwestycji w aktywa alternatywne, w tym za inwestycje private equity, papiery dłużne typu mezzanine, inwestycje w nieruchomości, a także za inwestycje w spółki publiczne i nie notowane w wielu branżach, z naciskiem na sektor energetyczny. Jego głównym zadaniem jest zarządzenie krótkoterminową płynnością finansową funduszu oraz spółek portfelowych.

Doświadczenie zawodowe
Dołączył do Highlander Partners w 2011 roku. Przedtem, w latach 2000–2011, zajmował stanowisko dyrektora w departamencie private bankingu Credit Suisse. Wcześniej pracował w dziale Private Wealth Management firmy Donaldson, Lufkin & Jenrette (DLJ). Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu alokacją aktywów i zarządzaniu portfelem inwestycyjnym, zarówno klientów instytucjonalnych, jak i prywatnych.

Wykształcenie
M.B.A., University of Texas, Austin
licencjat, Inżynieria mechaniczna, University of Texas, Austin