November 9, 2012
Print Friendly, PDF & Email

  • Siedziba: St. Louis, Missouri! USA
  • Rodzaj inwestycji: Equity, Debt
  • Termin rozpoczęcia inwestycji: maj 2006 r.
  • Termin zakończenia inwestycji: maj 2014 r.

SensoryEffects jest wiodącym producentem i dostawcą dopasowanych do indywidualnych potrzeb produktów dla przemysłu spożywczego. Produkty firmy obejmują systemy recepturujące i smakowe oraz półprodukty i gotowe produkty spożywcze. W oparciu o swoje doświadczenie i unikalne kompetencje zarówno w projektowaniu jak i produkcji SensoryEffects jest w stanie zaoferować rozwiązania posiadające pożądane walory zmysłowe, właściwości fizyczne oraz funkcjonalne.

Sensory Effects Flavor SystemsSensory Effects InclusionDiehl Food IngredientsUS Foods

SensoryEffects Website