July 15, 2012
Print Friendly, PDF & Email

Obowiązki
Współpracuje z zespołem Highlander Partners przy transakcjach wykupu lewarowanego, rekapitalizacji oraz projektach finansowania rozwoju przedsiębiorstw. Znaczną część czasu poświęca także ocenie potencjalnych projektów inwestycyjnych, dokonując wycen spółek, tworzeniu modeli finansowych, uczestnictwa w procesach due diligence oraz wsparciu zespołu w bieżących czynnościach wykonywanych w procesie realizacji transakcji.

Doświadczenie zawodowe
Przed dołączeniem do zespołu Highlander Partners w 2017 r., pracował na stanowisku analityka w zespole Strategy & Operations firmy Deloitte Consulting w Nowym Jorku, gdzie zajmował się projektami z obszaru M&A w branżach informatycznej, dóbr konsumenckich oraz producentów dóbr przemysłowych. Pracował również jako stażysta w Triumph Capital Advisors w zespole zarządzającym emisjami kredytów konsorcjalnych oraz sekurytyzacją.

Wykształcenie
licencjat, Ekonomia oraz finanse, Princeton University