December 10, 2012
Print Friendly, PDF & Email

Siedziba: Warszawa, Polska
Rodzaj inwestycji: Equity
Termin rozpoczęcia inwestycji: listopad 2012 r.
Termin zakończenia inwestycji: maj 2016 r

ProService rozpoczął działalność w 1994 roku, obecnie jest wiodącym agentem transferowym na polskim rynku, oferującym specjalistyczne rozwiązania systemowe i administracyjne zarówno dla polskich jak i zagranicznych instytucji finansowych, między innymi towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych. Kompleksowe rozwiązania ProService to między innymi zarządzanie rejestrami uczestników, obsługa zleceń i zapytań, rekoncyliacja płatności, kampanie marketingowe, outsourcing oraz rozwiązania wspierające sieć dystrybucji

ProService AT Website