July 14, 2012
Print Friendly, PDF & Email

Obowiązki
Współpracuje z zespołem Highlander Partners przy transakcjach wykupu lewarowanego, rekapitalizacji oraz projektach finansowania rozwoju przedsiębiorstw. Znaczną część czasu poświęca także ocenie potencjalnych projektów inwestycyjnych, dokonując wycen spółek oraz wsparciu zespołu w bieżących czynnościach wykonywanych w procesie przeprowadzania transakcji, w tym zarządzaniu procesem due diligence oraz bieżącym zadaniom związanym z procesem transakcyjnym. Dodatkowo wspiera funkcję monitorowania inwestycji w aktywa alternatywne, zarządzania płynnością funduszu oraz monitorowania spółek portfelowych.

Doświadczenie zawodowe
Przed dołączeniem do zespołu Highlander Partners w 2013 r., pracował na stanowisku analityka w funduszu hedginowym specjalizującym się w sektorze ochrony zdrowia. Zdobył tam też doświadczenie z obszarów zarządzania inwestycjami portfelowymi, wyceny oraz modelowania finansowego.

Wykształcenie
licencjat w dziedzinie Zarządzania finansami / inwestycjami, University of Arkansas, Sam M. Walton College of Business