July 5, 2012
Print Friendly, PDF & Email

Obowiązki
Do Highlander Partners wnosi ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie w planowaniu strategicznym i w rozwoju przedsiębiorstw. Zajmuje się przede wszystkim pozyskiwaniem i oceną nowych projektów inwestycyjnych z wielu branż. Ma rozległe doświadczenie przy wdrażaniu strategii akwizycyjnych i pracy w spółkach portfelowych funduszy private equity. Współpracuje z zespołami menedżerskimi przy skutecznym wdrażaniu biznesplanów oraz pomaga w definicji strategii wzrostu organicznego i akwizycji.

Doświadczenie zawodowe
Rozpoczął pracę w Highlander Partners w 2012 r. jako dyrektor ds. rozwoju. Wcześniej był współzałożycielem i wspólnikiem BlackStripe Advisors, butiku M&A utworzonego w 2009 r., a także wspólnikiem JIAN Group, średniej wielkości firmy brokerskiej zajmującej się wyrobami dla budownictwa, budownictwem oraz branżami z istotnym udziałem zamówień rządowych. W swojej wcześniejszej karierze zawodowej zajmował także wyższe stanowiska menedżerskie w firmie JELD-WEN, Inc., będącej jednym z największych producentów wyrobów dla budownictwa, oraz w Atrium Companies, Inc., przedsiębiorstwie będącym największym producentem okien aluminiowych i winylowych w Ameryce Północnej. W obu tych firmach podejmował wysiłki na rzecz rozwoju ładu korporacyjnego, jako wiceprezes (w JELD-WEN — ds. rozwoju ładu korporacyjnego, a w Atrium — ds. rozwoju i strategii). Zajmował ponadto rozmaite stanowiska w GE Capital i First Southwest Company. Był też bezpośrednio zaangażowany w ponad 100 akwizycji w różnych branżach w 12 krajach na całym świecie. Posiada doświadczenie w różnych dziedzinach, takich jak nieruchomości, budownictwo, zarządzanie ryzykiem, operacje IT, rozwój ładu korporacyjnego i planowanie strategiczne, a także doradztwo w przy fuzjach i przejęciach przedsiębiorstw.

Członkostwo w organach zarządzających i organizacjach społecznych (obecne i byłe)
Rady nadzorcze
Custom Extrusions Holdings, LLC, przewodniczący rady
Twitchell Technical Products, LLC, członek rady
Versatex Building Products, LLC, przewodniczący rady
Custom Window Systems, Inc., członek rady
JuiceTyme, były członek rady
Wykształcenie
licencjat, Ekonomia, University of Colorado, Boulder

Spółki portfelowe: