July 3, 2012
Print Friendly, PDF & Email

Obowiązki
Posiada szerokie doświadczenie operacyjne i inwestycyjne w wielu branżach, wnosząc do Highlander Partners sprawdzone praktyki w zakresie ustrukturyzowania, finansowania i zarządzania transakcjami. Jako partner zarządzający odpowiada za bieżące operacje funduszu, kieruje zespołem inwestycyjnym oraz współtworzy strategię funduszu. Jest również członkiem komitetu zarządzającego i inwestycyjnego firmy, który nadzoruje transakcje prowadzone w Ameryce Północnej i Europie Środkowej.

Doświadczenie zawodowe
Przed podjęciem pracy w Highlander Partners pełnił funkcję wiceprzewodniczącego, prezesa i dyrektora generalnego firmy Strategic Equipment and Supply Corporation (SESC), jednego z największych przedsiębiorstw świadczących usługi w dziedzinie wzornictwa, wyposażenia oraz dostaw dla branży gastronomicznej w Stanach Zjednoczonych. Korporacja SESC prowadziła 10 zakładów produkcyjnych w sześciu stanach, a jej roczny przychód przekraczał 300 milionów dolarów. Był także przewodniczącym, prezesem i dyrektorem generalnego Atrium Companies Inc., jednego z największych przedsiębiorstw produkujących wyroby dla budownictwa w Stanach Zjednoczonych, osiągającego roczny przychód wynoszący około 800 milionów dolarów. Firma Atrium zatrudniała ok. 7 000 pracowników i prowadziła 56 zakładów produkcyjnych w 26 stanach USA, a także w Meksyku i Chinach. W swojej wcześniejszej karierze zawodowej piastował stanowiska menedżerskie w firmach AmVestors Financial Corporation (NYSE: AMV) oraz Deloitte & Touche.

Członkostwo w organach zarządzających i organizacjach społecznych (obecne i byłe)
Rady nadzorcze
Bettera Brands, LLC, członek rady
Chicago Custom Foods, LLC, członek rady
Custom Extrusions Holdings, LLC, członek rady
Fuerst Day Lawson Holdings Ltd, członek rady
Lund International Holding Company, przewodniczący rady
Niteo Products, LLC, przewodniczący rady
Versatex Building Products, LLC, były członek rady
Custom Window Systems, Inc., były przewodniczący rady
Diagnostic Management Group, członek rady
American Leather, Inc., były członek rady
PeopleAnswers, były członek rady
Shelter Distribution, Inc., były członek rady

Organizacje społeczne
YPO – Young Presidents Organization, były przewodniczący
North Texas Food Bank Strategic Planning Committee
Ottawa University, były przewodniczący
Greenhill Preparatory School, były członek rady
Vogel Alcove, były przewodniczący

Wykształcenie
M.B.A. (z wyróżnieniem) Finanse, Emporia State University
licencjat (z wyróżnieniem), Księgowość, Ottawa University
Tytuł księgowego z uprawnieniami (nie jest aktywny zawodowo)

Spółki portfelowe: