November 9, 2012
Print Friendly, PDF & Email

  • Siedziba: Atlanta, Georgia, USA
  • Rodzaj inwestycji: Equity
  • Termin rozpoczęcia inwestycji: sierpien 2010 r.
  • Termin zakończenia inwestycji: maj 2013 r.

Eagle Hospital Physicians jest wiodącą firmą w branży dedykowanych usług dla szpitali. Firma oferuje usługi zarządzania ośrodkami opieki zdrowotnej, telemedycyny oraz usług pośrednictwa w pozyskiwaniu tymczasowego personelu medycznego. Dzięki wsparciu firmy personel szpitali jest w stanie poprawiać jakość usług świadczonych pacjentom przy jednoczesnym obniżaniu kosztów. Wartość dodana usług firmy Eagle uzyskiwana jest poprzez opracowywanie rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb szpitala oraz liczby obsługiwanych pacjentów. Przedsiębiorstwo stanowi platformę, której celem jest świadczenie usług na terenie całego kraju poprzez wzrost organiczny oraz strategiczne akwizycje.

 

Eagle Hospital Physicians Website