July 19, 2012
Print Friendly, PDF & Email

Obowiązki
Jest odpowiedzialny za wszystkie sprawy prawne funduszu. Wspiera również spółki portfelowe w kwestiach prawnych i regulacyjnych. Koncentruje się na aspektach prawnych i regulacyjnych transakcji oraz na wsparciu zespołu w procesie due diligence, a także na obsłudze prawnej po zakończeniu transakcji. Wspiera fundusz w zakresie wypełniania obowiązków podatkowych oraz administracji.

Doświadczenie zawodowe
Dołączył do Highlander Partners w 2008 r. Posiada szerokie doświadczenie w transakcjach kapitałowych na rynku publicznym i prywatnym oraz ogólnym doradztwie dla przedsiębiorstw, które to obsługiwał w trakcie pracy w Simpson Thacher & Bartlett w Nowym Jorku, a później w Andrews Kurth w Dallas. W czasie swojej kariery prawniczej reprezentował szereg firm, zarówno notowanych na giełdzie, jak i prywatnych, a także fundusze private equity oraz osoby fizyczne w złożonych transakcjach finansowych i zagadnieniach ładu korporacyjnego.

Wykształcenie
doktor prawa, Yale Law School
licencjat, Literatura, Iberystyka, University of Oklahoma