Print Friendly, PDF & Email

Obowiązki Współzałożyciel firmy i przewodniczący rady funduszu. W oparciu o ponad czterdziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu firmami działającymi zarówno na rynku amerykańskim, jak i międzynarodowym, koncentruje się na określaniu strategicznych kierunków działania funduszu. Ponadto aktywnie współuczestniczy w pracach komitetu inwestycyjnego funduszu oraz w procesie oceny inwestycji w Ameryce Północnej i Europie Środkowej. Doświadczenie zawodowe W kwietniu 2004 […]

Print Friendly, PDF & Email

Obowiązki Jako współzałożyciel i prezes, jest czynnie zaangażowany we wszystkie operacje funduszu, w tym inwestycje na terenie Ameryki Północnej i Europy Środkowej, a także rozwój portfela inwestycji aktywów alternatywnych. Aktywnie wspiera zarządy spółek portfelowych w zakresie planowania strategicznego, realizacji biznesplanów, akwizycji oraz tworzenia ładu korporacyjnego, a także przewodniczy komitetowi inwestycyjnemu funduszu oraz radom nadzorczym spółek […]

Print Friendly, PDF & Email

Obowiązki Posiada szerokie doświadczenie operacyjne i inwestycyjne w wielu branżach, wnosząc do Highlander Partners sprawdzone praktyki w zakresie ustrukturyzowania, finansowania i zarządzania transakcjami. Jako partner zarządzający odpowiada za bieżące operacje funduszu, kieruje zespołem inwestycyjnym oraz współtworzy strategię funduszu. Jest również członkiem komitetu zarządzającego i inwestycyjnego firmy, który nadzoruje transakcje prowadzone w Ameryce Północnej i Europie […]

Print Friendly, PDF & Email

Obowiązki Zajmuje się transakcjami lewarowanymi, rekapitalizacją i finansowaniem rozwoju firm z wielu branż. Ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami inwestycyjnymi. Dodatkowo pełni w firmie funkcję głównego administratora i jest odpowiedzialny za zarządzanie procesem sprawozdawczości finansowej, wypełnianie obowiązków podatkowych oraz funkcję wsparcia administracyjnego. Doświadczenie zawodowe Dołączył do Highlander Partners w 2004 r., wkrótce po powstaniu funduszu. […]

Print Friendly, PDF & Email

Obowiązki Zajmuje się aspektami księgowymi, podatkowymi oraz kwestiami administracyjnymi funduszu. Szczególnym obszarem jego zainteresowania jest zarządzanie procesem raportowania finansowego, zgodność z regulacjami podatkowymi oraz wsparcie administracyjne. Jest również członkiem rad nadzorczych wybranych przedsiębiorstw. Doświadczenie zawodowe Dołączył do Highlander Partners w listopadzie 2008 roku. W latach 1998–2008 był dyrektorem zarządzającym w Hunt Private Equity Group, średniej […]

Print Friendly, PDF & Email

Obowiązki Odpowiedzialny za nadzór nad portfelem inwestycji w aktywa alternatywne, w tym za inwestycje private equity, papiery dłużne typu mezzanine, inwestycje w nieruchomości, a także za inwestycje w spółki publiczne i nie notowane w wielu branżach, z naciskiem na sektor energetyczny. Jego głównym zadaniem jest zarządzenie krótkoterminową płynnością finansową funduszu oraz spółek portfelowych. Doświadczenie zawodowe Dołączył […]

Print Friendly, PDF & Email

Obowiązki Ma doświadczenie menedżerskie zdobyte w różnych branżach, doradza zespołowi Highlander Partners w zakresie formułowania strategii i zwiększenia efektywności operacyjnej spółek portfelowych. Korzystając z ponad 35 lat doświadczenia w zakresie zarządzania dużymi organizacjami, koncentruje się na rozwoju zespołów menedżerskich w spółkach portfelowych. Doświadczenie zawodowe Dołączył do Highlander Partners w 2010 roku jako doradca specjalny. Przedtem pełnił […]

Print Friendly, PDF & Email

Obowiązki Jest odpowiedzialny za wszystkie sprawy prawne funduszu. Wspiera również spółki portfelowe w kwestiach prawnych i regulacyjnych. Koncentruje się na aspektach prawnych i regulacyjnych transakcji oraz na wsparciu zespołu w procesie due diligence, a także na obsłudze prawnej po zakończeniu transakcji. Wspiera fundusz w zakresie wypełniania obowiązków podatkowych oraz administracji. Doświadczenie zawodowe Dołączył do Highlander Partners w […]

Print Friendly, PDF & Email

Obowiązki Do Highlander Partners wnosi ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie w planowaniu strategicznym i w rozwoju przedsiębiorstw. Zajmuje się przede wszystkim pozyskiwaniem i oceną nowych projektów inwestycyjnych z wielu branż. Ma rozległe doświadczenie przy wdrażaniu strategii akwizycyjnych i pracy w spółkach portfelowych funduszy private equity. Współpracuje z zespołami menedżerskimi przy skutecznym wdrażaniu biznesplanów oraz pomaga w definicji strategii […]

Print Friendly, PDF & Email

Obowiązki Pełni funkcję doradcy ds. strategii rozwoju i oceny projektów inwestycyjnych, pełni również aktywny udział w komitecie inwestycyjnym funduszu. Jako doradca skupia się przede wszystkim na ocenie nowych projektów inwestycyjnych w branży opieki zdrowotnej. Doświadczenie zawodowe Jest praktykującym lekarzem onkologiem w Duke University i profesorem w Center for Clinical and Genetic Economics w Duke Clinical Research […]

Print Friendly, PDF & Email

Obowiązki Ściśle współpracuje z zarządami spółek portfelowych przy transakcjach wykupu, rekapitalizacji oraz pozyskiwania finansowania rozwój w wielu branżach. Znaczną część czasu poświęca także ocenie potencjalnych projektów inwestycyjnych, dokonując wycen spółek oraz wsparciu zespołu w bieżących czynnościach wykonywanych w procesie przeprowadzania transakcji, w tym: zarządzaniu due diligence, przeprowadzaniu transakcji i monitorowaniu spółek portfelowych. Doświadczenie zawodowe Dołączył do […]

Print Friendly, PDF & Email

Obowiązki Posiada szerokie doświadczenie w strukturyzowaniu, pozyskiwaniu finansowania oraz zarządzaniu transakcjami przejęć. Koncentruje się na analizie potencjalnych projektów inwestycyjnych a następnie realizacji transakcji przejęć przedsiębiorstw działających w wielu branżach. Jako partner zarządzający na Europę Środkową zajmuje się formułowaniem strategii inwestycyjnych w regionie, prowadzeniu projektów inwestycyjnych i na zarządzaniu biurem oraz lokalnym zespołem. Doświadczenie zawodowe Dołączył […]

Print Friendly, PDF & Email

Obowiązki Wnosi do firmy bogate doświadczenie menedżerskie zdobyte głównie w branży deweloperskiej. Doradza zespołowi funduszu w zakresie strategii i operacji przedsiębiorstw spółek portfelowych. Ma ponad 30 lat doświadczenia w kierowaniu dużymi organizacjami, obecnie skupia się na rozwoju zespołów menedżerskich w spółkach portfelowych. Doświadczenie zawodowe Dołączył do Highlander Partners — we wrześniu 2008 r. aby wspierać […]

Print Friendly, PDF & Email

Obowiązki Współpracuje z zarządami spółek przy transakcjach wykupu lewarowanego, rekapitalizacji oraz projektach finansowania rozwoju przedsiębiorstw z różnych branż. Znaczną część czasu poświęca także ocenie potencjalnych projektów inwestycyjnych, dokonując wycen spółek, oraz wsparciu zespołu w bieżących czynnościach wykonywanych w procesie przeprowadzania transakcji, w tym: zarządzaniu due diligence, przeprowadzaniu transakcji i monitorowaniu spółek portfelowych. Doświadczenie zawodowe Przed […]

Print Friendly, PDF & Email

Obowiązki Współpracuje z zespołem Highlander Partners przy transakcjach wykupu lewarowanego, rekapitalizacji oraz projektach finansowania rozwoju przedsiębiorstw. Znaczną część czasu poświęca także ocenie potencjalnych projektów inwestycyjnych, dokonując wycen spółek oraz wsparciu zespołu w bieżących czynnościach wykonywanych w procesie przeprowadzania transakcji, w tym zarządzaniu procesem due diligence oraz bieżącym zadaniom związanym z procesem transakcyjnym. Dodatkowo wspiera funkcję monitorowania […]

Print Friendly, PDF & Email

Obowiązki Wspiera fundusz w ocenie i wdrażaniu nowych projektów inwestycyjnych oraz w formułowaniu strategii akwizycyjnych w wielu branżach, w tym handlu detalicznym i branży farmaceutycznej. Wykorzystuje swoje bogate doświadczenie operacyjne do opracowania i wdrożenia strategii ukierunkowanych na wzrost wartości zarówno dla potencjalnych i istniejących firm portfelowych Highlander Partners. Doświadczenie zawodowe Pracował jako prezes zarządu w […]

Print Friendly, PDF & Email

Obowiązki Współpracuje z zespołem Highlander Partners przy transakcjach wykupu lewarowanego, rekapitalizacji oraz projektach finansowania rozwoju przedsiębiorstw. Znaczną część czasu poświęca także ocenie potencjalnych projektów inwestycyjnych, dokonując wycen spółek oraz wsparciu zespołu w bieżących czynnościach wykonywanych w procesie realizacji transakcji, w tym zarządzaniu procesem due diligence oraz bieżącym zadaniom związanym z procesem transakcyjnym. Doświadczenie zawodowe Przed […]

Print Friendly, PDF & Email

Obowiązki Zajmuje się przede wszystkim wykupami lewarowanymi, rekapitalizacją przedsiębiorstw oraz finansowaniem strategii wzrostu w różnych branżach ze szczególnym naciskiem na branże produktów konsumenckich. Jego doświadczenie zarówno w private equity jak i w zarządzaniu zapewnia Highlanderowi unikalną perspektywy w procesie zakupu a późnie zarządzania przedsiębiorstw. Mark jest zaangażowany we wszystkich aspektach procesu transakcyjnego od inicjacji poprzez […]

Print Friendly, PDF & Email

Obowiązki Zajmuje się przede wszystkim oceną możliwości inwestycyjnych, a także wsparciem i realizacją strategii biznesowych firm znajdujących się w portfelu Highlandera, w szczególności w obszarach produkcji, dóbr konsumpcyjnych oraz B2B. Pozostaje w ścisłej współpracy z zespołami zarządzającymi celem podnoszenia wartości tych firm. Doświadczenie W ciągu prawie 20 lat pełnił funkcje dyrektora generalnego oraz prezesa zarządu […]

Print Friendly, PDF & Email

Obowiązki Zajmuje się transakcjami lewarowanymi, rekapitalizacją i finansowaniem rozwoju firm z wielu branż, między innymi firm pochodzących z sektora produkcyjnego oraz logistyki. Współpracuje również z zarządami spółek portfelowych w zakresie budowy oraz wdrażania strategii biznesowych. Doświadczenie zawodowe Dołączył do Highlander Partners w 2015 roku na stanowisku Partnera Operacyjnego. Wcześniej piastował stanowisko prezesa firmy Composites Group […]

Print Friendly, PDF & Email

Obowiązki Współpracuje z zarządami spółek przy transakcjach wykupu lewarowanego, rekapitalizacji oraz projektach finansowania rozwoju przedsiębiorstw z różnych branż. Znaczną część czasu poświęca także ocenie potencjalnych projektów inwestycyjnych, dokonując wycen spółek, oraz wsparciu zespołu w bieżących czynnościach wykonywanych w procesie przeprowadzania transakcji, w tym: zarządzaniu due diligence, przeprowadzaniu transakcji i monitorowaniu spółek portfelowych. Doświadczenie zawodowe Przed […]

Print Friendly, PDF & Email

Obowiązki Pracuje jako doradca prawny spółek portfelowych Highlander Partners. Do jej obowiązków należy między innymi wsparcie Zarządów w/w spółek w zakresie doradztwa prawnego dotyczącego umów handlowych, nieruchomości, prawa pracy oraz pozostałych obszarów działalności. Pomaga również w procesie zakupu i sprzedaży przedsiębiorstw prowadzonych przez Highlander Partners w zakresie prowadzenia dokumentacji transakcyjnej oraz na etapie badania due […]

Print Friendly, PDF & Email

Obowiązki Pracuje przy transakcjach wykupu lewarowanego, rekapitalizacji oraz projektach finansowania rozwoju przedsiębiorstw w wielu branżach. Jest odpowiedzialny za wsparcie analityczne, ocenę potencjalnych projektów inwestycyjnych, zarządzanie procesem badania spółki due diligence, zajmuje się również bieżącymi zadaniami związanymi z procesem transakcyjnym oraz blisko współpracuje z zarządami spółek portfelowych. Doświadczenie zawodowe Dołączył do zespołu Highlander Partners w 2016. […]

Print Friendly, PDF & Email

Obowiązki Pracując jako Starszy Doradca skupia się na pozyskiwaniu i ocenie możliwości inwestycyjnych w branży B2B technologii i komunikacji. Doświadczenie zawodowe Przed dołączeniem do Highlander Partners w 2016, pełnił funkcję prezesa firmy AMX, wcześniej piastował funkcję COO. W czasie jego kadencji w AMX, przychody firmy oraz liczba pracowników istotnie wzrosły, udało się to osiągnąć przez […]

Print Friendly, PDF & Email

Obowiązki Współpracuje z zespołem Highlander Partners przy transakcjach wykupu lewarowanego, rekapitalizacji oraz projektach finansowania rozwoju przedsiębiorstw. Znaczną część czasu poświęca także ocenie potencjalnych projektów inwestycyjnych, dokonując wycen spółek, tworzeniu modeli finansowych, uczestnictwa w procesach due diligence oraz wsparciu zespołu w bieżących czynnościach wykonywanych w procesie realizacji transakcji. Doświadczenie zawodowe Przed dołączeniem do zespołu Highlander Partners […]

© Copyright Highlander Partners, L.P. All rights reserved. Highlander Partners Logo